Microsoft Office Proofing Tools

Microsoft Office Proofing Tools 12.0

Microsoft Office Proofing Tools cho quan khách-yêu cầu đó thôi anh phương
Người dùng đánh giá
5.0  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
12.0.6423 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Microsoft
Microsoft Office Proofing Tools cho quan khách-đã yêu cầu một sự ổn định, và buổi diễn cải tiến, trong khi incorporating xa thứ để dùng an ninh.
Yêu cầu:
-Windows Server 2003 Service Pack 1
-Windows Vista
-Windows XP Service Pack 2
- Use Microsoft Update cấp cao. Microsoft Cập nhật consolidates cập nhật được cung cấp bởi Windows Update và Office Cập nhật thành một địa điểm và cho phép cậu chọn tự động hàng và cài đặt cao-ưu tiên cập nhật.
- Use Office Update trên Office qua Mạng Internet trang web. Sau khi chạy người phát hiện tự động, Office Cập nhật prompts bạn cài đặt cập nhật và phục vụ gói đó mang Office sản phẩm lên chất lượng tốt nhất có thể.
Thông tin được cập nhật vào: